Op deze manier wil cd&v asielcrisis aanpakken

Cd&v wil vooral het Europees migratiepact, dat Nicole de Moor mee realiseerde, uitvoeren. Foto: Belga

Verkiezingen 2024

Op deze manier wil cd&v asielcrisis aanpakken

Guus van Betten

Sedert vele jaren ligt de Vlaming wakker van migratie. Volgens De Stemming, een onderzoek in opdracht van VRT NWS, wordt dat ook in juni het verkiezingsthema bij uitstek. Een analyse van de verschillende verkiezingsprogramma’s maakt duidelijk waar de partijen voor staan.

In 2018 verliet N-VA de regering-Michel I uit onvrede over het halsstarrig doorzetten van de toenmalige premier om in Marrakesh zijn steun te betuigen aan het VN-migratiepact. Ook een deel van de bevolking was niet te spreken over dit pact en liet van zich horen met de ‘Mars tegen Marrakesh’. Brusselse ordetroepen zetten traangas en het waterkanon in om de Vlamingen terug in hun holen te jagen, maar konden niet verhinderen dat migratie bij de verkiezingen van 2019 het hoofdthema werd. In de afgelopen vijf jaar zijn er opnieuw honderdduizenden migranten naar ons land gereisd. Een derde van onze landgenoten heeft inmiddels een migratieachtergrond. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat migratie in 2024 het verkiezingsthema blijft. Zijn de geesten in de Wetstraat intussen gerijpt of blijven politici toondoof voor de bekommernissen van de bevolking? Een doorlichting van de verkiezingsprogramma’s schept duidelijkheid.

Woonstbetreding

De christendemocraten willen in de eerste plaats het bestaande Europese asiel- en migratiepact uitrollen. Dat zou volgens hen al aan de meeste verzuchtingen tegemoetkomen. Ontradings- en preventiecampagnes in de landen van herkomst moeten potentiële migranten duidelijk maken dat hen onderweg geen rozengeur en maneschijn te wachten staat. De regels rond gezinshereniging mogen gerust wat strenger worden en ook het terugkeerbeleid moet kordater.

Wie illegaal naar België afzakt en tegen de lamp loopt, mag onderworpen worden aan dwangmaatregelen zoals huisarrest. Woonstbetredingen en gesloten centra zijn voor cd&v mogelijk om illegalen op te sporen en vast te zetten. Landen die blijven weigeren om hun uitgewezen landgenoten terug te nemen, kunnen niet ongestraft blijven. Ook cd&v ziet brood in het koppelen van het terugkeerbeleid aan het verlenen van steun uit handelsinvesteringen of ontwikkelingssamenwerking.

PAL Nieuwsbrief

schrijf je gratis in

Blijf op de hoogte met onze dagelijkse nieuwsbrief
Guus van Betten staat in het onderwijs en volgt voor PAL mee de politiek op met een bijzondere interesse voor onderwijs.

2 gedachten over “Op deze manier wil cd&v asielcrisis aanpakken”

  1. Met welke coalitiepartner gaat CD&V haar asielprogramma uitvoeren? Is CD&V bereid haar lot binnen de regering te verbinden met prestatienormen? Ik dacht het al? Vrijblijvende verkiezingsbeloftes die niemand in de partij au sérieux neemt. Wie liegt er nog straffer? Het woord is nu aan N-VA.

Plaats een reactie

Delen