Michaël Vandamme

Michaël Vandamme (°1974, Brussel) is medewerker aan de rubrieken Buitenland en Geopolitiek. Hij studeerde rechten, filosofie en internationale betrekkingen. Beroepshalve is hij redacteur en voormalig hoofdredacteur van een aantal vakbladen.

Een Brussels monument is niet meer

0

Vorige week overleed Joost Rampelberg, doorheen de jaren uitgegroeid tot haast een legende in de Brusselse Vlaamse Beweging. Hij reed een indrukwekkend intellectueel en academisch parcours, wat hij combineerde met een breed Vlaams engagement. En ... Verder lezen

Academici waarschuwen voor blauwhelmen die staatsgrepen plegen

0

Doorheen de jaren raakten steeds meer Afrikaanse soldaten bij VN-vredesmissies betrokken. Hiervoor werden ze opgeleid, waarna ze ervaring opbouwden. Maar wat als die kennis en kunde nu aangewend wordt om in eigen land destabiliserend en ... Verder lezen

Welkom in Wenen, hoofdstad van de spionage

1

Wenen is een stad die in menig opzicht tot de verbeelding spreekt. Er is de muziek, het patrimonium, de koffiehuizen en... spionage. Verschillende factoren verklaren dat de verhouding ‘spion per hoofd’ nergens hoger ligt. Zijn ... Verder lezen

Speelt Rusland stokebrand in Niger?

3

Staatsgrepen worden stilaan een handelsmerk van de Sahel en Niger is hiervan de recentste illustratie. De teneur is anti-Frans en de propaganda pro-Russisch - niet toevallig. Gevoelig punt uit het draaiboek is het uranium dat ... Verder lezen

Streven India en China naar een pragmatisch verstandshuwelijk?

0

Het plaatje lijkt te kloppen: steeds meer komt India in westers vaarwater terecht, een direct gevolg van het gevoel van bedreiging ‘made in China’. Maar leest men in het Westen, vooral dan in Washington, het ... Verder lezen

De Aziatische bedreiging van de NAVO

1

Vriend en vijand zullen beamen dat de oorlog in Oekraïne ervoor gezorgd heeft dat de NAVO zichzelf heeft (moeten) heruitvinden. De top in Vilnius illustreerde dat. Toch is er een Amerikaanse benadering die anders is ... Verder lezen

Wat stopt men Oekraïne op de NAVO-top toe?

0

De keuze om de NAVO-top van deze week in de Litouwse hoofdstad Vilnius te organiseren, is natuurlijk geen toeval. Grenzend aan Wit-Rusland (de top speelt zich in vogelvlucht niet meer dan 30 km van de ... Verder lezen

Mispakken de Amerikanen zich aan de Indiërs?

0

Het recente bezoek van de Indiase premier Narenda Modi aan de VS was zonder meer het hoogtepunt van een toenadering die jaren geleden begon. Angst voor grote buur China drijft New Delhi in de richting ... Verder lezen

Kan Duitsland de herwonnen militaire assertiviteit financieren?

1

Zopas stelde Duitsland zijn Nationale Veiligheidsstrategie voor, een historisch unicum voor een land dat sinds WO II op zijn eigen verleden botst telkens de kwestie aangesneden wordt. Op zich draagt het document weinig verrassingen in ... Verder lezen

Redt men het hachje van Lahbib op Buitenlandse Zaken?

3

Hij kwam, bleef wat te lang volgens velen en zag zich genoodzaakt ontslag te nemen uit de Brusselse regering. Dat het politiek verhaal van Pascal Smet eindig was, lag in de lijn van de verwachtingen, ... Verder lezen

Is een wapenstilstand haalbaar in Oekraïne?

1

Steeds meer wint de overtuiging terrein dat een militaire patstelling onvermijdelijk is in Oekraïne. En wat daarna? Verrassingen zijn altijd mogelijk, maar in academische kringen is men al duchtig aan het reflecteren over de volgende ... Verder lezen

Het te vermijden gezichtsverlies van de NAVO

0

Doorheen de jaren heeft Turkije binnen de NAVO een cultuur van eigenrichting opgebouwd. Dwarsliggen en stokebrand spelen dus; de voorbeelden zijn legio. Steevast komen ze ermee weg, wat niet los gezien kan worden van hun ... Verder lezen

Laveren in een multipolaire wereld

0

De oorlog in Oekraïne, en vooral de houding die vele landen ten aanzien van het conflict aannemen, zijn veelzeggend over de multipolaire wereldorde waarin we ons bevinden. Zuidelijke landen kijken met pragmatisme naar dit conflict. ... Verder lezen

Zegt Italië nauwe samenwerking met China op?

1

In 2019 was Italië het enige West-Europese land dat met China scheep ging in het kader van het zogenaamde ‘Belt and Road Initiative’, kortweg BRI. Vier jaar later wijst alles erop dat Rome die specifieke ... Verder lezen

De Benelux als militaire voorhoede

2

De uitbouw van een ‘Europese defensie’ is een thema dat zich meer tot een ronkende verklaring dan een reëel beleid leent. De verklaringen waarom dat op EU-vlak niet van de grond komt, zijn legio. Een ... Verder lezen

Overspeelt de Europese Commissie haar hand met munitiebelofte?

4

Net als het spreekwoordelijk koken, kost ook schieten geld. Duizenden obussen vuurt Oekraïne dagelijks af, wat de westerse voorraden onder druk zet. En dus worden producenten aangemaand een versnelling of twee hoger te schakelen. De ... Verder lezen
Stemming stikstofdecreet uitgesteld naar volgend jaar: voltallige oppositie vraagt advies Raad van State

Brengen de Chinezen vrede in Oekraïne?

5

Zorgt het langverwachte telefoongesprek van de Chinese leider Xi en de Oekraïense president Zelensky voor een uitweg in het conflict? Zonder dit gesprek is elk Chinees initiatief om tot een oplossing te komen ongeloofwaardig. Tegelijkertijd ... Verder lezen
Iran en Saoedi-Arabië tekenen overeenkomst onder bemiddeling van China

China laat geen kans liggen om de oorlog als een westers probleem te bestempelen

3

Xi ontmoette in minder dan één maand een half dozijn staatshoofden. En steeds met een identieke onderliggende boodschap: China is voor vrede en handel, het Westen – en in het bijzonder de Amerikanen – voor ... Verder lezen

Het omarmen van de multipolariteit

1

De discussie of de wereld een meer multipolaire vorm aanneemt door de opmars van China, is door de feiten achterhaald. Eerder moet men zich de vraag stellen welke rol Europa in deze nieuwe context kan ... Verder lezen

DIPLOMATIEKE VALIES. Stuwen de omstandigheden de Saoedische ambitie?

1

Saoedi-Arabië maakt er geen geheim van tot een belangrijkere regionale mogendheid te willen uitgroeien. Vandaag lijken voorspoedige omstandigheden het land hierbij te helpen. Toenadering tot Iran, pogingen om Syrië te rehabiliteren en hierbij gebruik makend ... Verder lezen