“Migratie regelt op middellange termijn pensioenproblematiek niet”

6

Denktank Institut Montaigne, die politiek gezien aanleunt bij het Franse patronaat en de president Macron, publiceerde onlangs een belangwekkende studie: ‘Démographie en France: conséquences pour l’action publique de demain’. Slechts 34 pagina’s dik, maar de ... Verder lezen

Het pensioenenbonuspopulisme van de PVDA

0

De communisten van de PVDA wasten verleden week ostentatief en zeer nadrukkelijk hun handen in onschuld naar aanleiding van de pensioenbonussen van onze volksvertegenwoordigers. Eén zaak is dat ze vaak nog geen verkozenen hadden toen ... Verder lezen
Vader stopt relschoppende zoon in koffer van auto | PAL Tweets

Federale overheid belegt pensioengeld niet meer in fossiele energiesector: “Ons milieu en onze gezondheid winnen”

6

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) meldt dat de federale overheid niet langer aanvullend pensioengeld voor niet-vastbenoemde ambtenaren kan beleggen in de fossiele energiesector. Samen met minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) meldde ze ... Verder lezen
Jan Peumans duwt Limburgse N-VA-lijst | PAL X

Sander Loones: “Enkel een Vlaamse sociale zekerheid kan pensioenen garanderen”

5

Vandaag is één op de vijf Belgen ouder dan 65. In de toekomst wordt dat één op vier. In Vlaanderen is de gemiddelde bevolking nog wat ouder, wat betekent dat we in de toekomst nog ... Verder lezen
Bert Anciaux over het vertrek van Ahidar uit Vooruit: “Reactie van partij op uitspraken over Gaza was niet oké”

Barbara Pas: “Vlaanderen heeft nu al voldoende economische draagkracht om eigen pensioenen te betalen”

2

Vandaag is één op de vijf Belgen ouder dan 65. In de toekomst wordt dat één op vier. In Vlaanderen is de gemiddelde bevolking nog wat ouder, wat betekent dat we in de toekomst nog ... Verder lezen

Worden de pensioenen betaalbaarder in een autonoom Vlaanderen?

2

Vandaag is één op de vijf Belgen ouder dan 65. In de toekomst wordt dat één op vier. In Vlaanderen is de gemiddelde bevolking nog wat ouder, wat betekent dat we in de toekomst nog ... Verder lezen

Economische zaken: Gebrek aan hervormingen wreekt zich

1

De verontwaardiging over het federale gesjacher met de begroting is groot en terecht. Maar de vaudeville rond het al of niet meetellen van de impact van de btw-verlaging op energie als “materiele vergissing” mag weliswaar ... Verder lezen
Rutten (Open Vld): "Als N-VA en Vlaams Belang België kunnen opdoeken, zullen ze het doen"

Mahdi pleit voor groot federaal hervormingsakkoord: “Enige manier om dit land terug op het juiste spoor te zetten”

7

In een opiniestuk in De Standaard roept cd&v-voorzitter Sammy Mahdi de federale regering op om een groot hervormingsakkoord te sluiten. Volgens hem heeft de regering nood aan ‘Fosburymoment’. Door zijn denkkader aan te passen, een ... Verder lezen

Lexicon van de politiek: Vergrijzingskosten

2

Naar aanleiding van de 125e verjaardag van het pensioensysteem werd in 2014 een conferentie gehouden onder de titel ‘Dank u, Otto’. Links zal het niet graag horen, maar de uitvinder van het staatspensioen was de ... Verder lezen
Wettelijk pensioen voor 80 procent van gepensioneerden onvoldoende om rusthuisfactuur te betalen

Wettelijk pensioen voor 80 procent van gepensioneerden onvoldoende om rusthuisfactuur te betalen

5

Meer dan 80 procent van de gepensioneerden kunnen een verblijf in een woonzorgcentrum niet betalen met hun wettelijk pensioen. Dat blijkt in het boek ‘Investeren in de derde helft van je leven’, van VRT-journalist Michaël ... Verder lezen

Pieter Van Berkel: “Stevent België af op een technocratenregering?”

9

Griekse toestanden en de deus ex machina Het gaat niet goed met de Belgische overheidsfinanciën. Grootste boosdoener zijn de pensioenen en vergrijzingskosten. Zelfs als de regering erin slaagt om met een akkoord over de kwestie ... Verder lezen
(Shutterstock)

Twee op drie Belgen vrezen dat ze geen deftig pensioen krijgen

2

Twee op de drie Belgen denken dat hun pensioen niet zal volstaan om comfortabel van hun oude dag te genieten. Bij vrouwen is die vrees het grootst. Dat blijkt uit de Grote Peiling van Het ... Verder lezen

Kritiek op pensioenplan Lalieux, ook binnen eigen meerderheid

1

Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) deed vorige week haar voorstel voor een pensioenplan uit de doeken in een interview met De Tijd en Het Laatste Nieuws. Er klinkt veel kritiek op de plannen, ook ... Verder lezen
Vakbonden voeren actie aan het Centraal Station van Brussel (Photonews)

Sociale uitgaven zijn verworven, besparingen niet

0

De federale regering maakt 700 miljoen euro vrij om de uitkeringen te verhogen. De teneur na een half jaar regering-De Croo is duidelijk: over meer sociale uitgaven bestaat geen discussie. Besparingen zijn voor later. Of ... Verder lezen
Euroteken. Foto Shutterstock.

Pensioenen, uitkeringen en leeflonen in welvaartsenveloppe stijgen

0

Er is een akkoord bereikt tussen de sociale partners over de welvaartsenveloppe. De laatste twistappel waren de minimumuitkeringen, maar net voor de deadline wist men toch een akkoord te bereiken. 1 juli zullen de pensioenen, ... Verder lezen

Slinkse belastingverhogingen in de pijplijn

0

Minister van Pensioenen Karin Lalieux (PS) zou de aanvullende pensioenen extra willen belasten om zo de minimumpensioenen te verhogen. Een maatregel die al snel op kritiek stuitte van de federale coalitiepartners. Het plan werd ingetrokken. ... Verder lezen
Karine Lalieux (Photonews)

Lalieux (PS) wil houders aanvullend pensioen meer laten betalen

0

Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) wil dat de houders van een aanvullend pensioen mee betalen voor de verhoging van de minimumpensioenen. De minimumpensioenen moeten volgens de minister tegen 2024 met 22 procent stijgen. Maar ... Verder lezen