de Kamer van Volksvertegenwoordigers in Brussel. Foto: Shutterstock

de Kamer van Volksvertegenwoordigers in Brussel. Foto: Shutterstock

Justitie

Pandemiewet op tafel voor stemming, geen nieuw uitstel mogelijk

Niels Geerinck

De omstreden pandemiewet ligt donderdag in de Kamer op tafel, klaar voor de stemming. De oppositie kondigde aan niet opnieuw het advies van de Raad van State te vragen. Daardoor is er dus geen “vertraging” meer mogelijk. Toch lieten ze zich woensdag alvast erg strijdvaardig uit in het debat omtrent de pandemiewet.

De N-VA Kamer-fractie stapt niet opnieuw naar de Raad van State, dat liet Peter De Roover weten. Volgens hem blijft zijn fractie echter wel bij hun standpunt. “Het is een uitermate droevige dag voor de democratie. Het is veertien juli. Op quatorze juillet werd de Bastille bestormd. Hier wordt een nieuwe Bastille opgetrokken waarin het parlement wordt opgesloten wanneer een nieuwe pandemie uitbreekt”, aldus De Roover (N-VA). Ook Barbara Pas (Vlaams Belang) liet zich onmiskenbaar uit over de pandemiewet: “Het Vlaams Belang geeft de regering geen carte blanche om grondrechten te schenden. Wij doen wat de burger ons vraagt: deze pandemiewet wegstemmen. En zodra de wet toch gestemd wordt, ligt de weg naar het Grondwettelijk Hof open.“, zo klonk het.

Noodsituatie

De wet moet ervoor zorgen dat er verregaande maatregelen kunnen worden genomen in tijden van gezondheidscrisissen. Dat gebeurde doorheen deze coronacrisis steeds via ministeriële besluiten. Wanneer de wet in werking zal treden, kan de regering een “epidemiologische noodsituatie” afkondigen doormiddel van een koninklijk besluit. Vervolgens zou dat besluit bekracht moeten worden binnen 15 dagen door het parlement.

Tijdens het debat omtrent de wet, noemt De Roover (N-VA) het een “zwarte dag voor de parlementaire democratie“. Volgens hem zou de regering te veel macht hebben door de wet. Het parlement wordt volledig aan de kant gezet, zo klonk het.

Staatsgreep

De Roover trok van leer tegen minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). “Waarom hebt u schrik van het parlement?”, zo begon hij. “U wil niet dat dit huis over grondrechten mee tussenbeide komt. Stel je voor dat het parlement beslist dat de regering zich heeft vergist. Dan stopt de epidemiologische toestand, maar heeft ze wel al maatregelen genomen en werden eventueel al burgers beboet en bestraft. We zitten die twee weken in een soort van staatsgreep.”,

Nodig maar zonder de beknotting van fundamentele vrijheden

Volgens Barbara Pas (Vlaams Belang) is er wel een nood aan een goede pandemiewet maar degene die nu op tafel ligt, is te verregaand vindt ze. “Maar er is een fundamenteel verschil tussen noodzakelijke maatregelen en het langdurig drastisch beknotten van de fundamentele vrijheden van de burger.”, zo zei ze.

Paars-groen en in het bijzonder minister van Binnenlandse zaken Annelies Verlinden (CD&V) hebben allerminst rekening gehouden met de fundamentele opmerkingen die door de oppositie werden geformuleerd”, aldus Pas. “Er zijn dus verscheidene redenen die ons doen vrezen dat de regering voortaan zeer ruime bevoegdheden naar zich toe kan trekken, ook als daar geen reden toe is.

Volgens haar is de definitie van “epidemiologische noodsituatie” te ruim. Pas hekelt ook het gebrek aan parlementaire inspraak en debat. Ze staat sceptisch tegenover de soevereiniteit van de deelstaten en vreest dat het federaal niveau, zonder toestemming, zou ingrijpen in het beleid. “De remedie erger dan de kwaal. De definitie ‘epidemische noodsituatie’ is veel te ruim, parlementair debat en controle wordt uitgeschakeld en federaal niveau usurpeert bevoegdheden van gemeenschappen. Het Vlaams Belang geeft de regering geen carte blanche om grondrechten te schenden. Wij doen wat de burger ons vraagt: deze pandemiewet wegstemmen. En zodra de wet toch gestemd wordt, ligt de weg naar het Grondwettelijk Hof open.”, zo klonk het vastberaden.

PAL Nieuwsbrief

schrijf je gratis in

Blijf op de hoogte met onze dagelijkse nieuwsbrief
Niels Geerinck (1994) koestert een passie voor de binnen- en buitenlandse (geo)politiek. Zijn interessegebied richt zich in het bijzonder naar de politieke en culturele tendensen in de Hongaarse, Angelsaksische en Scandinavische sferen. Cultuur- en boekenliefhebber.

2 gedachten over “Pandemiewet op tafel voor stemming, geen nieuw uitstel mogelijk”

Plaats een reactie

Delen