Vraag van de Week: Hoe moeten overheden uitstoot doen dalen na uitspraak hof van beroep?

Mensen van vzw Klimaatzaak. Belga

Binnenland politiek

Vraag van de Week: Hoe moeten overheden uitstoot doen dalen na uitspraak hof van beroep?

PAL

Het Brusselse hof van beroep heeft de Belgische staat, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest veroordeeld omdat ze te weinig inspanningen zouden geleverd hebben om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Het Waals Gewest werd vrijgesproken. Het hof geeft de drie overheden nu het bevel om tegen 2030 de uitstaat van broeikasgassen met 55 procent te doen dalen in vergelijking met 1990. Op welke manier moeten de overheden dit realiseren?

In 2015 stapte de vzw Klimaatzaak naar de rechter om alle Belgische overheden te dwingen de beloftes rond uitstootvermindering na te komen. Nadat de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in 2021 de eisers deels gelijk gaf maar geen maatregelen oplegde, ging de vzw in beroep.

Nu oordeelt het hof van beroep dat de Belgische staat en het Vlaams en Brussels Gewest in fout zijn én legt het maatregelen op. Het hof beveelt de drie overheden om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent te doen dalen in vergelijking met 1990. Hoe ze dat moeten doen en welke overheid welk deel moet doen, wordt niet gezegd. De federale, Vlaamse en Brusselse overheid zullen daarover een akkoord moeten sluiten. Over de dwangsom die door de vzw gevraagd werd, doet het hof pas uitspraak als het cijfers over de uitstoot van 2022 tot 2024 heeft.

In totaal is de uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 en 2021 gedaald met 17 procent. De belangrijkste bronnen van uitstoot zijn methaan (voornamelijk van runderen en varkens) en distikstofoxide, afkomstig uit de bodem. De uitstoot daalt dus, maar niet voldoende om de opgelegde doelstellingen te halen.

Deze vraag is afgesloten. Bekijk hieronder de resultaten.

PAL Nieuwsbrief

schrijf je gratis in

Blijf op de hoogte met onze dagelijkse nieuwsbrief
23 gedachten over “Vraag van de Week: Hoe moeten overheden uitstoot doen dalen na uitspraak hof van beroep?”

 1. De bevolking beslist, daarom kiezen we parlementen die een regering goedkeuren om onze wil uit te voeren. Als die regering dat dan niet kan, leven we niet in een democratie.

  Ik wil andere normen, dus moet de regering die “beloftes” aanpassen. Tussen haakjes: “beloftes”, wat is dat?

 2. Dat een beperkte groep (40000 activistisch geronselde stemmen) zich kan doen gelden in een zo belangrijke ingreep en dit uitgesproken door enkele (activistische?) rechters is niet te begrijpen. Een volksraadpleging zou hier meer duidelijkheid kunnen brengen.

 3. Die paljassen van Klimaatzaak willen verder nog dat er dwangsommen zouden komen van 1 miljoen euro/maand ! Die rechter is mee schuldig (zal ook wel een ‘groene’ zijn). De belastingbetalers (wij allemaal, ook diegenen die achter de Klimaatzaak staan) gaan dat mogen ophoesten. Gelukkig nog minister Demir die het nodige gezond verstand heeft om zich niet te laten doen.

 4. De oplossing is toch simpel : een groote uitstoot reductie kan terstond bekomen worden door aan Gerechteshoven en gerechterlijke gebouwen, rechtsfaculteiten inbegrepen, geen fossiele brandstof meer te leveren. Rechters en hun aanhang moeten dan maar een toogje of twee extra aantrekken. Zo houden ze dan de lenden warm, maar houden het hoofd koel en worden hun gedachten rationeel gevoed.

 5. De Overheid bestaat uit democratisch verkozen personen, die een mandaat kregen tot bestuur ;
  de rechters niet, die werden (al of niet politiek) benoemd. Hoe zou een rechter dan boven een uit democratisch verkozenen bestaande Overheid kunnen bevelen ? Door de Scheiding der Machten kan de Overheid die rechter niet terugfluiten, maar indien ze dit onziinig arrest schouderophalend zouden negeren, wat zou het Hof dan nog wel in praktijk kunnen ondernemen ?

 6. Dat had al lang dienen te gebeuren, op commando van de Belasting Betalende Burgers, die dit land rechthouden en o.a. de wedde der rechters met hun betaalde belastingen laten uitkeren.

 7. Het getuigt van een arrogante pretentie dat een al of niet politiek benoemd rechter waant dat de rechterlijke macht zich boven de uitvoerende of wetgevende macht zou wanen. Waartoe zouden de 3 machten dan gescheiden zijn ?

 8. Zijt ge akkoord dat ik u mijn naakt achtereind vertoon als blamage zo dat ge er zoudt kunnen van maken : “Boze Bange Blanke Blamerende Bliksemende Belasting Betalende Blote Billen Burgerman” , dus mat 10 “Bs” uitbreidend tot voortaan dus : “BBBBBBBBBB”

 9. Ik had verwacht dat DVD zou inzien dat ik een ironisch grapje maakte dat helemaal niet tegen DVD gericht was, integendeel. Waarschijnlijk denkt DVD dat ik x-links ben, en het is net compleet omgekeerd. Moraal van het verhaal : geen grapjes voor DVD. Sorry gast, niet opwinden, niet goed voor uw hart.

 10. Ik had verwacht dat DVD zou inzien dat ik een ironisch grapje maakte dat helemaal niet tegen DVD gericht was, integendeel. Waarschijnlijk denkt DVD dat ik x-links ben, en het is net compleet omgekeerd. Moraal van het verhaal : geen grapjes voor DVD. Sorry gast, niet opwinden, niet goed voor uw hart.

 11. We hadden al regels afgesproken met de EU, die amper haalbaar zijn. Een rechter gaat toch geen andere afspraken bedingen dan reeds zijn afgesproken ? Tenzij deze Franstalige rechter de EU eveneens veroordeelt en dat kan die niet. Doen zoals met de migratieveroordelingen : doen alsof we dit niet gehoord hebben.

Plaats een reactie

Steun nu ook

het vrije woord

Vind je dit artikel interessant?

Neem een PAL-proefabonnement

(nu eerste maand gratis)

Probeer het nu
Delen