Wat zou er gebeuren met de taalfaciliteiten?

Verkeersborden in faciliteitengemeente Linkebeek. Foto: Belga

Vragen en antwoorden

Wat zou er gebeuren met de taalfaciliteiten?

Wannes Neukermans

“Als Vlaanderen onafhankelijk wordt, worden dan de taalfaciliteiten in Ronse automatisch afgeschaft?”

De taalfaciliteiten in de Vlaamse Rand rond Brussel en de grensgemeenten komen geregeld ter sprake. Als België ooit zou ophouden te bestaan, zullen ook die faciliteiten in vraag gesteld worden.


De vraag

Wat gebeurt er met de taalfaciliteiten voor Franstaligen in Vlaamse gemeentes?

Het antwoord

Het zou logisch zijn om te denken dat Vlamingen onmiddellijk de taalfaciliteiten zouden afschaffen. Om de goede vrede te bewaren, zou men echter ook kunnen beslissen om ze (tijdelijk) ongemoeid te laten.


Wat zijn faciliteiten?

Taalfaciliteiten zijn speciale regelingen in België die de Franstalige, Nederlandstalige en Duitstalige minderheden in de verschillende gebieden beschermen, na de vaststelling van de taalgrens in 1962. In faciliteitengemeenten kunnen burgers, onder voorwaarden, gebruik maken van een andere taal dan de officiële taal van het gebied. In Vlaanderen zijn er 12 faciliteitengemeenten met rechten voor Franstaligen. Het gaat over de zes randgemeenten in de Vlaamse Rand rond Brussel (Sint-Genesius-Rode, Linkebeek, Drogenbos, Wemmel, Kraainem en Wezembeek-Oppem) en zes Vlaamse taalgrensgemeenten (Bever, Herstappe, Mesen, Ronse, Spiere-Helkijn en Voeren).

Verdwijnen ze?

De taalfaciliteiten vormen al langer een punt van discussie. Aan Nederlandstalige zijde is men van oordeel dat de faciliteiten na verloop van tijd afgeschaft hadden moeten worden, zodat de taalminderheid een aanpassingsperiode kon doorlopen en zich na verloop van tijd de officiële taal meester kon maken. Vlamingen hebben het dan ook vaak over het “uitdovend karakter” van de taalfaciliteiten. De Franstaligen stellen echter dat er nooit sprake is geweest van een tijdelijk karakter en haalden in 1988 een grote slag binnen, toen de taalfaciliteiten werden gebetonneerd in de grondwet.

Tot op vandaag blijven de twee Vlaamsgezinde partijen N-VA en Vlaams Belang pleiten voor een afschaffing van de faciliteiten. In Ronse loopt er momenteel een conflict: het gemeentebestuur (cd&v en N-VA) wil van de faciliteiten af, terwijl het comité Renaix Bilingue van oordeel is dat de faciliteiten op dit moment al niet voldoende worden toegepast.

Of behouden voor de goede vrede?

Gemakkelijkheidshalve zouden we dus kunnen stellen dat de allereerste Vlaamse president de taalfaciliteiten onmiddellijk schrapt. Alleen zou dat onmiddellijk voor (sociale) onrust kunnen zorgen. Bovendien zetten Franstaligen de grove middelen in om het afbouwen van de faciliteiten voor te stellen als onmenselijk: denk aan de gezanten van de Raad van Europa, die meerdere keren kwamen onderzoeken of de mensenrechten van Franstaligen in de Vlaamse Rand geschonden werden.

Om de goede vrede te bewaren zou het dus kunnen dat Vlaanderen de taalfaciliteiten ongemoeid laat, of minstens tijdelijk nog laat voortbestaan. Op termijn zal het wellicht altijd de bedoeling zijn van Vlaanderen om álle Vlaamse gemeenten, met Brussel als uitzondering, eentalig Nederlandstalig te maken.

PAL Nieuwsbrief

schrijf je gratis in

Blijf op de hoogte met onze dagelijkse nieuwsbrief
Wannes Neukermans (1999) volgt de Vlaamse en nationale politiek op de voet, met een uitgesproken belangstelling voor communautaire thema's.

7 gedachten over “Wat zou er gebeuren met de taalfaciliteiten?”

  1. De faciliteiten in Ronse worden misbruikt door nieuwe inwoners uit Brussel of Wallonië, meestal met een migratieachtergrond om zich in Ronse te vestigen. In 1962 waren het vooral de families van de textielbaronnen die Franstalig waren. De nakomelingen van deze families hebben Ronse verlaten of spreken nu Nederlands.

  2. Zoals altijd wanneer je Franstaligen een vinger geeft, nemen ze je hele arm. Zich aanpassen in de omgeving waarin ze wonen, is hen onbekend en betekent zoveel als: ” niet wij moeten ons aanpassen, maar de anderstaligen moeten zich maar aan ons aanpassen.” Daarom, met de grove borstel deze 40 jarige anomalie opkuisen !
    Welke partij heeft dit in zijn programma staan?

  3. Het is een open deur intrappen maar een en ander is verkeerd beginnen lopen in dit land omdat tweetaligheid ( Nederlands Frans ) niet verplicht werd en er dus geen rekening werd mee gehouden in het onderwijs. Indien Vlaanderen zelfstandig wordt moeten alle taalfaciliteiten verdwijnen op korte termijn. De tweede taal in het Vlaams onderwijs moet Frans blijven. De taalstrijd die in Vlaanderen tegen de verfransing werd gevoerd dreigt nu te moeten gevoerd worden tegen de verengelsing.

  4. De verhoudingen in België tussen Franstaligen en Nederlandstaligen verlopen eenzijdig in het nadeel van de Vlamingen. En dat zal nooit veranderen zolang de meerderheid van de Vlamingen blijft stemmen voor de Vlaamse B-partijen, in casu: OVLD, CD&V, Vooruit, Groen, PVDA en jawel N-VA met Bart Dewever als voorzitter.

Plaats een reactie

Steun nu ook

het vrije woord

Vind je dit artikel interessant?

Neem een PAL-proefabonnement

(nu eerste maand gratis)

Probeer het nu
Delen