Premier Alexander De Croo - Photonews

Premier Alexander De Croo - Photonews

Uncategorized

Vivaldi pleit voor vaste termijn waarbinnen regeringsvorming moet plaatshebben

Niels Geerinck

De federale regering schuift een reeks Grondwetsartikelen naar voren die ze wil herzien. Deze reeks bevat slechts vijf artikelen. Een van die vijf heeft betrekking tot de vorming van de federale regering. Vivaldi wil graag een vaste termijn koppelen aan het vormen hiervan.

Het artikel dat ze wensen voor te leggen ter herziening en aanpassing is Artikel 96. Dit schrijft voor dat de koning bij macht is om ministers te benoemen en te ontslaan. Een extra toevoeging aan het artikel zou worden voorzien. Binnen deze toevoeging zou dan een termijn worden opgenomen. Binnen deze termijn dient de vorming van een regering zich dan af te spelen. Die termijn ligt nog niet vast.

De bedoeling van de eventuele aanpassing is om bij complicaties tijdens een aanslepende regeringsvorming het debat te verleggen naar het parlement. Nu wordt er nog te vaak achter gesloten deuren en louter onder partijvoorzitters gewerkt.

De lijst van andere artikelen die men voor herziening wil voorleggen bestaat uit: Artikel 46 over de ontbinding van de Kamer, Artikel 195 over de procedure voor de herziening van de Grondwet en artikels 42 en 148 over de controle en geldigheid van de verkiezingen. De lijst zou worden aangevuld na ‘het breed burgerdebat’ dat men dit jaar wil lanceren.

Misnoegdheid bij N-VA

N-VA reageert teleurgesteld op de lijst. Ze hadden graag meer dan vijf artikels gezien. Volgens N-VA Kamerlid Sander Loones is de lijst inadequaat en heeft de regering te lang over het samenstellen gedaan. Bovendien zouden de meest relevante Grondwetsartikelen, om de rol van de Senaat of het aantal parlementsleden te herzien, niet opgenomen zijn in de lijst.

Terwijl dit wel in het regeerakkoord te lezen valt, liet Loones weten. Ook wil de N-VA het aantal ministers en staatssecretarissen binnen de federale regering sterk inperken. Zo diende de oppositiepartij al een eigen ‘complete’ lijst met Grondwetsartikelen in de Kamercommissie Grondwet in.

PAL Nieuwsbrief

schrijf je gratis in

Blijf op de hoogte met onze dagelijkse nieuwsbrief
Niels Geerinck (1994) koestert een passie voor de binnen- en buitenlandse (geo)politiek. Zijn interessegebied richt zich in het bijzonder naar de politieke en culturele tendensen in de Hongaarse, Angelsaksische en Scandinavische sferen. Cultuur- en boekenliefhebber.

Plaats een reactie

Delen