Hoe goed is het goede doel? "BOS+ ijvert voor...meer bos"

Bos in Vlaanderen. Foto: Belga

Financiële vrijheid

Hoe goed is het goede doel? “BOS+ ijvert voor…meer bos”

Thierry Debels

Elke dinsdag verschijnt op PAL een doorlichting van een ngo door expert en auteur van het boek ‘Hoe goed is het goede doel?’ Thierry Debels. We vervolgen de reeks met de vzw BOS+ Vlaanderen. BOS+ is immers een samenwerkingsverband, een zogenaamde personele unie bestaande uit BOS+ Vlaanderen vzw, BOS+ tropen vzw en BOS+ Tierra vzw.

Wat zijn de hoofddoelstellingen van de ngo?

Thierry Debels: “BOS+ is een organisatie die zich inzet voor bosbehoud, beter bos en meer bos in Vlaanderen en de wereld. Hier onderzoeken we de specifiek de entiteit BOS+ Vlaanderen.”


Kerncijfers BOS+

  • Inkomsten 2022: 2.079.188 euro (dit slaat op brutomarge – verkoop en diensten: 665.073 euro)
  • Totale subsidies 2022: 2.508.610 euro
  • Fondsenwerving 2022: 221.754 euro (giften)
  • Personeelsleden: Niet gekend
  • Eigen vermogen eind 2022: 1.922.719 euro
  • Laatste jaarresultaat: winst van 892.545 euro
  • Directeur: Bert De Somviele
  • Score ngo: 7/10

Hoeveel gaat er per 100 euro effectief naar het goede doel?

“Dat is niet uit te maken. Op de webstek staat een pagina met de financiële cijfers van 2022 voor BOS+. Voor ‘diensten en aankoop materiaal’ is 835.288 euro uitgetrokken. Daar zit onder andere de huur van de kantoren in. Dan is er ook de ‘werking in Vlaanderen en coördinatie tropische projecten’ voor 1.907.749 euro. Hierin zitten dan weer communicatie, beleid, coördinatie, financiën en administratie. En er zijn ook ‘andere kosten’ ten belope van 116.192 euro. Erg onoverzichtelijk dus.”

Is de organisatie politiek neutraal? Wat is de ideologische oorsprong?

Debels: “De vzw is neutraal, maar de doelstelling heeft uiteraard een politieke vertaling. In 1970 hielden zes bosbouwers en een journalist de Vlaamse Bosbouwvereniging (VBV) boven de doopvont, de organisatie die vandaag door het leven gaat als BOS+. Het doel: bijdragen tot het voeren van een dynamische bos- en groenpolitiek en tot het opvoeren van de bosoppervlakte in Vlaanderen.”

Heeft de organisatie een voorkeur op vlak van de staatsstructuur? Openlijk Belgisch- of Vlaamsgezind of eerder neutraal?

“BOS+ Vlaanderen richt zich – zoals de naam aangeeft – specifiek op Vlaanderen. De vzw is gevestigd in Gontrode (Melle).”

Wat was de belangrijkste realisatie van de ngo het afgelopen jaar?

“Dankzij het nalatenschap van een burger is het areaal bos in eigendom van BOS+ in 2022 bijna verdriedubbeld: van zowat 6 ha naar 17,5. Voor deze bossen worden er dan natuurbeheerplannen opgemaakt. Met het gevoerde
bosbeheer, geïnspireerd door de Pro Silva principes, willen ze één van onze belangrijkste doelstellingen (multifunctioneel, duurzaam bosbeheer) vertalen op het terrein en laten dienen als inspiratiebron voor andere bosbeheerders specifiek voor de Vlaamse context (versnipperde kleine bossen).”

Wat was de grootste tegenslag of mislukking voor de ngo afgelopen jaar?

“Er was een supplementaire loonkost die niet in de boekhouding van 2022 verwerkt is. Het gaat om een provisie voor overuren, ten belope van 26.000 euro. Dat was uiteindelijk maar een kleine tegenslag gezien het resultaat van dat jaar.”

Bent u tijdens uw onderzoek nog vermeldenswaardige zaken tegengekomen?

Thierry Debels: “Boekjaar 2022 was op financieel vlak wel uitzonderlijk goed voor de vzw met een winst van bijna 900.000 euro. Wat opvalt is het grote verschil met 2021. Toen werd een verlies geleden van ruim 100.000 euro. Samengevat: het resultaat schommelt dus sterk.”

Stel dat iemand de doelstellingen van deze ngo wil ondersteunen, welke score, van 1 tot 10, zou u deze organisatie geven om te bepalen of ze het waard is gesteund te worden?

Debels: “Ik vind de webstek van BOS+ nogal onoverzichtelijk, maar wie zoekt, die vindt: zoals in een echt bos zeker? Ook voor de (kern)cijfers op de website is het niet altijd duidelijk of de data van BOS+ Vlaanderen komen of van de personele unie. Zeven op tien.”

PAL Nieuwsbrief

schrijf je gratis in

Blijf op de hoogte met onze dagelijkse nieuwsbrief
Thierry Debels (°1968) is een Vlaams non-fictie-auteur over financiële onderwerpen en royalty watcher. Hij is master bedrijfseconomie gespecialiseerd in financiële economie. Hij publiceerde talrijke boeken over het koningshuis en won in 2016 een rechtszaak tegen Vredeseilanden over zijn boek 'Hoe goed is het goede doel'.

2 gedachten over “Hoe goed is het goede doel? “BOS+ ijvert voor…meer bos””

Plaats een reactie

Steun nu ook

het vrije woord

Vind je dit artikel interessant?

Neem een PAL-proefabonnement

(nu eerste maand gratis)

Probeer het nu
Delen