Hoe goed is het goede doel? "Moeilijk om een oordeel te vellen over Fracarita Belgium"

Fracarita is de ngo voor internationale samenwerking van de groep Broeders van Liefde. Foto: Belga

Financiële vrijheid

Hoe goed is het goede doel? “Moeilijk om een oordeel te vellen over Fracarita Belgium”

Thierry Debels

Elke dinsdag verschijnt op PAL een doorlichting van een ngo door expert en auteur van het boek ‘Hoe goed is het goede doel?’ Thierry Debels. We vervolgen de reeks met Fracarita Belgium.

Fracarita is de ngo voor internationale samenwerking van de groep Broeders van Liefde.

Wat zijn de hoofddoelstellingen van de ngo?

Thierry Debels: “Sinds haar oprichting in 1967 (onder de naam Caraes) ondersteunt Fracarita Belgium partnervoorzieningen van de congregatie in Afrika, met focus op het Grote Merengebied. Occasioneel worden ook partners in Azië en Latijns-Amerika ondersteund. Deze partners situeren zich binnen drie domeinen: geestelijke gezondheidszorg (de zorg voor personen die nood hebben aan psychologische begeleiding, psychiatrische zorg en verslavingszorg), orthopedagogische zorg (zorg voor personen met een beperking; zowel fysiek, sensorieel, motorisch, verstandelijk als sociaal) en tot slot onderwijs en opleiding.”


Kerncijfers Fracarita Belgium

  • Inkomsten 2022: 1.810.253 euro
  • Totale subsidies 2022: 330.419,56 euro
  • Fondsenwerving 2022: 1.018.788,80 euro (giften)
  • Personeelsleden: 7,6 VTE
  • Eigen vermogen eind 2022: 521.482 euro
  • Laatste jaarresultaat: verlies van 554 euro
  • Directeur: Jan Decoene
  • Score ngo: /

Hoeveel gaat er per 100 euro effectief naar het goede doel?

“Voor boekjaar 2022 lezen we dat 82 procent naar ‘ondersteuning aan onze partners in het Zuiden + sensibilisatie en educatie in België’ gaat. De rest gaat naar ‘management en fondsenwerving’ volgens de ngo.”

Is de organisatie politiek neutraal? Wat is de ideologische oorsprong?

“De organisatie is politiek neutraal, maar is uiteraard ingebed in de congregatie van de Broeders van Liefde.”

Heeft de organisatie een voorkeur op vlak van de staatsstructuur? Openlijk Belgisch- of Vlaamsgezind of eerder neutraal?

“De organisatie is vooral gekend in Vlaanderen. Op de webstek vinden we wel informatie in het Frans.”

Wat was de belangrijkste realisatie van de ngo het afgelopen jaar?

“In het verslag over 2022 lezen we over het Wasichana vormings- en coachingsprogramma voor meisjes van het Maendeleo Jeugdcentrum. Dat leidt kwetsbare, ongeschoolde meisjes op tot naaister of kokkin. Veel van die Tanzaniaanse meisjes werden het slachtoffer van een kindhuwelijk en werden op jonge leeftijd tienermoeder.”

“De jonge moeders krijgen via dit programma de kans om hun droom waar te maken: als gedwongen schoolverlater toch een beroepsopleiding volgen en een eigen zaakje opstarten. Eerst krijgen ze een opleiding en daarna worden ze een half jaar lang gecoacht tijdens de opstart van hun naaiatelier of eetgelegenheid.”

Wat was de grootste tegenslag of mislukking voor de ngo afgelopen jaar?

“De Kamercommissie seksueel misbruik kwam er na de VRT-docureeks ‘Godvergeten’, waarin slachtoffers getuigen over seksueel misbruik in de kerk. Het misbruik speelde zich ook af in scholen en zorginstellingen die beheerd werden door katholieke congregaties, zoals de Broeders van Liefde. Dat heeft niet onmiddellijk te maken met Fracarita, maar de ngo maakt wel deel uit van deze groepering.”

Bent u tijdens uw onderzoek nog vermeldenswaardige zaken tegengekomen?

“Naast de organisatie Fracarita Belgium, vond ik in de balanscentrale ook de afzonderlijke organisatie Fracarita International terug. Daar was 2022 een moeilijk jaar met een verlies van zowat 1,2 miljoen euro. Het eigen vermogen van die ngo werd hierdoor eind 2022 negatief ten belope van ruim anderhalf miljoen euro.”

Stel dat iemand de doelstellingen van deze ngo wil ondersteunen, welke score, van 1 tot 10, zou u deze organisatie geven om te bepalen of ze het waard is gesteund te worden?

“Wat we opviel, is dat er relatief weinig externe informatie te vinden is over de ngo. Hoe worden de projecten in het buitenland bijvoorbeeld geëvalueerd? Worden de doelstellingen bereikt? Dat maakt het moeilijk om een oordeel te vellen.”

PAL Nieuwsbrief

schrijf je gratis in

Blijf op de hoogte met onze dagelijkse nieuwsbrief
Thierry Debels (°1968) is een Vlaams non-fictie-auteur over financiële onderwerpen en royalty watcher. Hij is master bedrijfseconomie gespecialiseerd in financiële economie. Hij publiceerde talrijke boeken over het koningshuis en won in 2016 een rechtszaak tegen Vredeseilanden over zijn boek 'Hoe goed is het goede doel'.

Plaats een reactie

Delen