Els Hertogen van 11.11.11 (Photonews)

Els Hertogen van 11.11.11 (Photonews)

Financiële vrijheid

11.11.11 doorgelicht: “Erg afhankelijk van federale subsidies”

Thierry Debels

Elke dinsdag verschijnt op PAL een doorlichting van een ngo door expert en auteur van het boek ‘Hoe goed is het goede doel?’ Thierry Debels. We starten de reeks met 11.11.11, de ‘Koepel van internationale solidariteit’.

11.11.11 (voordien NCOS) is een pluralistische niet-gouvernementele organisatie voor internationale solidariteit. Ze bundelt de krachten van 60 organisaties en ongeveer 20.000 vrijwilligers in 330 lokale groepen. De vereniging 11.11.11 heeft drie bijkantoren. Zij bevinden zich in Peru (Andes), de Filipijnen en de Democratische Republiek Congo (Regio Grote Meren).

Wat zijn de hoofddoelstellingen van de ngo?

Thierry Debels: “Samen strijden ze voor een wereld zonder uitbuiting van mens en natuur.”

Hoeveel gaat er per 100 euro effectief naar het goede doel?

“Volgens 11.11.11 ging 81 procent van de uitgaven in 2022 rechtstreeks naar de missie. Die missie bestaat uit Noord- en Zuidwerking. Noordwerking bestaat uit het beïnvloeden van de opinie bij ons. Zuidwerking gaat over projecten in het zuiden. De stelling van 11.11.11 dat 81 procent van de uitgaven naar de ‘missie’ gaat, betekent enkel dat er ongeveer 20 procent kosten zijn. Het impliceert niet automatisch dat die projecten in het zuiden efficiënt verlopen of dat de juiste projecten gekozen worden.”

Is de organisatie politiek neutraal? Wat is de ideologische oorsprong?

“De organisatie stelt politiek neutraal te zijn, maar die doelstelling leunt uiteraard eerder bij links en christendemocratie aan. Officieel zijn er ook geen banden met de partijpolitiek, maar er is uiteraard meer steun vanuit Vooruit en cd&v dan van pakweg Vlaams Belang of zelfs N-VA.”

“De ideologische oorsprong is te situeren op 26 april 1966. Toen werd het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (NCOS) / Centre National de Coopération au Développement (CNCD) opgericht uit vier comités: het Belgisch Komitee voor het Voluntariaat Overzee, het Belgisch Komitee voor de Bestrijding van de Honger, het Nationaal Komitee voor Onthaal en het Belgisch Komitee voor Hulp aan Vluchtelingen met Paul-Henri Spaak als eerste voorzitter.”

“De vzw werd in het leven geroepen als technisch secretariaat om de samenwerking te organiseren tussen de vier comités, die zelf ook koepelorganisaties waren.”

Heeft de organisatie een voorkeur op vlak van de staatsstructuur? Openlijk Belgisch- of Vlaamsgezind of eerder neutraal?

“De organisatie is typisch Belgisch unitaristisch en heeft dus een impliciete voorkeur voor de unitaire staatsstructuur. Toch is de vzw gericht op Vlaanderen. In Wallonië is er de tegenhanger  CNCD-11.11.11.”

Wat was de belangrijkste realisatie van de ngo het afgelopen jaar?

“In het verslag lezen we dat 11.11.11 behoorlijk trots is op het meerjarenprogrogramma in de Levant. In 2022 diende de vzw immers voor de eerste keer in haar geschiedenis een meerjarenprogramma in voor de regio Midden-Oosten. In dat nieuwe Libanon-programma (2022-2026) werken ze samen met drie lokale partners: Alef, Basmeh & Zeitooneh en Women Now For Development. Zij ijveren volgens 11.11.11 ‘“’voor een betere bescherming van Syrische vluchtelingen in Libanon’.”

Wat was de grootste tegenslag of mislukking voor de ngo afgelopen jaar?

“De fondsenwerving is in 2022 teruggevallen waardoor de ngo in dat jaar zelfs een verlies heeft geleden. Boekjaar 2022 werd afgesloten met een negatief saldo 205.297 euro. In 2021 was er nog een beperkte winst. Ondanks dit verlies in 2022 behoudt 11.11.11 naar eigen schrijven ‘een stevige balans’.”

“Dat jaar 2022 werden ook talrijke subsidies ontvangen door de vzw. Europees en buitenland: 1.028.651 euro, federaal: 6.712.452 euro, Vlaamse en Brusselse: 155.500 euro en provinciale 540.603 euro. Samen goed voor ruim 8,5 miljoen euro aan subsidies.”

Bent u tijdens uw onderzoek nog vermeldenswaardige zaken tegengekomen?

“Naast een veroudering van het traditionele doelpubliek wordt de ngo ook steeds meer geconfronteerd met andere ‘concurrerende’ initiatieven van ‘andere goede doelen’ die maken dat de fondsenwerving moeilijker wordt. De vereniging heeft dus een nieuw plan voor fondsenwerving opgesteld voor de komende jaren.”

Stel dat iemand de doelstellingen van deze ngo wil ondersteunen, welke score, van 1 tot 10, zou u deze organisatie geven om te bepalen of ze het waard is gesteund te worden?

“Aangezien de doelstellingen van de ngo vrij vaag en breed zijn, is het moeilijk om – voor iemand die de doelstellingen van deze ngo wil ondersteunen -, een score aan de ngo te geven.”

Kerncijfers 11.11.11

 • Inkomsten 2022: 14.738.449 euro
 • Totale subsidies 2022: 8.534.643 euro
 • Fondsenwerving 2022: 4.900.062 euro
 • Personeelsleden: 69,1 VTE
 • Eigen vermogen eind 2022: 5.797.605 euro
 • Laatste jaarresultaat: verlies van 205.297 euro
 • Directeur: Els Hertogen (6.737 euro bruto per maand)
 • Score ngo: 5/10

PAL Nieuwsbrief

schrijf je gratis in

Blijf op de hoogte met onze dagelijkse nieuwsbrief
Thierry Debels (°1968) is een Vlaams non-fictie-auteur over financiële onderwerpen en royalty watcher. Hij is master bedrijfseconomie gespecialiseerd in financiële economie. Hij publiceerde talrijke boeken over het koningshuis en won in 2016 een rechtszaak tegen Vredeseilanden over zijn boek 'Hoe goed is het goede doel'.

3 gedachten over “11.11.11 doorgelicht: “Erg afhankelijk van federale subsidies””

 1. De droom van Jos Geysels komt uit, eerst het VB Vlaams uitschakelen, dan NVA federaal, en dit met medewerking van Vlaamse partijen of wie zichzelf verloochent, zet zichzelf aan de kant, cijfert zichzelf weg en dicht zichzelf geen eigenwaarde toe. https://youtu.be/3K-7s3c2xBQ
  De Linkse propagandamachine 11.11.11 is nooit neutraal geweest. Het was van in het begin een linkse constructie om subsidies en giften om te zetten in politieke propaganda. Dat zou niemand mogen verbazen. De eerste voorzitter was de socialist P.H. Spaak. Andere opvallende voorzitters waren van linkse signatuur, zoals Walter Zinzen en Jos Geysels, die zelfs tien jaar lang aan het roer van de subsidiemachine stond. Bij de directeurs vermelden we Jozef de Witte van het CGKR. Nog zo’n gesubsidieerde propagandamachine in dienst van het anti-Vlaamse establishment.
  Jos Geysels was, is en blijft niet min of meer dan een unverfroren Troskist, net zoals Frank Vandenbroucke in die tijd. Ik heb vanaf de tribune meegemaakt hoe hij – samen met Maria (“Mieke”) Vogels en Eddy Boutmans – tussen 1985 en 1990 de macht bij het toenmalige Agalev overnam.
  We zijn allemaal toe aan een mentale heropvoeding net zoals in de glorieuze dagen van de Chinese Mao, de Cambodjaanse Pol Pot, de Russische Stalin, de Italiaanse Mussolini en de Vlaamse Geysels. Nonkel Jos heeft de lokale democratie serieus gesjareld met zijn cordonneke. Immer een vurig fan van de communistische radencultuur glibberde Jos Geysels via het ACW- het middenveld met de 2 linkerhanden-en de ecologische klimop richting de positie ‘onafhankelijk intellectueel’. Dergelijk sujet klust licht bezoldigd wat bij (Na 11jaar jobke (ceo) bij 11.11.11) in de veilige habitat van boeken en armoedegeknuffel. Mede dankzij deze olijke Minister van Staat krijgen we de kans ons te rehabiliteren tot ‘fatsoenlijke’ kiezers. Dank U, Jos.
  https://maymarx.be/2019/12/24/jos-geysels-is-blijven-steken-in-linkse-domheid/

Plaats een reactie

Delen